Wspólnie z  Polską Szkołą Przedmiotów Ojczystych im. Mikołaja Reja na Cheswick w Londynie przygotowaliśmy prezenty dla 48 rezydentów polskich domów opieki w Londynie: Antokol, Father Popiełuszko Care Home, Kolbe House i Visitation of Our Lady Care Home. Dzieci przygotowały przepiękne imienne kartki świąteczne z życzeniami dla seniorów oraz zakupiły cześć prezentów a nasi wolontariusze dokupili drugą cześć prezentów oraz rozwieźli je do domów opieki.