Cała Wielka Brytania gra z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Na wyspach uruchomiono 24 sztaby które swym zasięgiem objęły prawie całe UK. Datki zbierano do puszek oraz na zbiórkach internetowych, odbyło się też wiele imprez. Oczywiście nie mogło zabraknąć tam naszych wolontariuszy. Zbieraliśmy pieniądze między innymi w Londynie, Luton, Manchesterze i Newport oraz przez internet