Korepetycje dla Dzieci w pieczy zastępczej

Stowarzyszenie POLSKA 2050 wspiera Rodziny Zastępcze, organizując zdalne korepetycje dla dzieci oraz lokalną pomoc dla całych rodzin. Wszystkie te działania są prowadzone w ramach akcji “Razem dla rodzin zastępczych”.
“Wszystko zaczęło się w czerwcu 2020 od chęci pomocy dzieciom. Szybko zrozumieliśmy, że rodziny zastępcze bardzo potrzebują naszego wsparcia, gdyż ich sprawne funkcjonowanie to szansa na radosne dzieciństwo i prawdziwy dom dla dzieci straumatyzowanych, po wielu przejściach. Domy dziecka nadal funkcjonują jak instytucje, a dziecko nie powinno mieszkać w instytucji” – mówią koordynatorzy projektu.

Akcja korepetycji to wynik rozmów i konsultacji ze środowiskiem rodzin zastępczych. Po tym jak problemy zostały wskazane, uruchomiliśmy projekt w listopadzie 2020 roku.

Dzięki zaangażowaniu ponad 800 korepetytorów z całego świata w roku szkolnym 2020/2021 pomogliśmy ponad 1300 dzieciom z całej Polski. Nawiązaliśmy setki kontaktów z rodzinami, dzięki czemu byliśmy w stanie wspierać ich w stawianiu czoła codziennym problemom. Organizujemy akcje pomocowe, pomagamy w kwestiach formalnych, interweniując w urzędach czy instytucjach państwowych. Naszym celem jest usprawnienie funkcjonowania rodzin zastępczych do czasu, kiedy obecnie istniejący system opiekuńczo-socjalny stanie się efektywny, dając prawdziwe wsparcie rodzinom zastępczym.

Zapraszamy do współpracy i kontaktu:
pieczazastepcza@polska2050.pl